Telefon   22 418 00 00     Telefon   510 606 022     Email   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty

Majątek wspólny małżonków

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów tematyką związaną z zarządzaniem majątkiem w małżeństwie (majątek wspólny małżonków oraz majątek osobisty), postanowiliśmy rozpocząć cykl wpisów z zakresu prawa rodzinnego. Dzisiejsza publikacja będzie wprowadzeniem do powyższego tematu.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Wobec tego po zawarciu małżeństwa powstają trzy rodzaje niezależnych od siebie majątków:

 • majątek wspólny małżonków,
 • majątki osobiste każdego z małżonków.

Czym jest majątek wspólny małżonków?

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa (ustawowej wspólności majątkowej), przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

Przykład: pieniądze zarobione w związku pracą na etacie lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • dochody ze składników stanowiących majątek wspólny małżonków, jak również stanowiących majątek osobisty każdego z małżonków,

Przykład: pieniądze uzyskane np. z wynajmu lokalu znajdującego się w lokalizacji Warszawa Wola, stanowiącego własność tylko jednego małżonka.

 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.


Majątek osobisty małżonka – co wchodzi w jego skład?

Przedmioty majątkowe, które nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków wchodzą w skład ich majątków osobistych. Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią m.in.:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

Przykład: małżonek nabył działkę rekreacyjną w lokalizacji Warszawa Bemowo przed zawarciem związku małżeńskiego, będąc kawalerem.

 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowi,

Przykład: spadkodawca w testamencie sporządzonym przez notariusza postanowił, że mieszkanie znajdujące się w lokalizacji Warszawa Wola po jego śmierci stanie się własnością córki i zięcia – będzie stanowiło majątek wspólny małżonków.

 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

Przykład: prawa przysługujące jednemu z małżonków z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej.

 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

Przykład: ubrania, bielizna, strój służbowy, narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zarobkowej, odznaczenia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych.

 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

Przykład: najem mieszkania zakładowego, przydzielonego jednemu z małżonków, prawo do alimentacji.

 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki stanowiące majątek osobisty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Przykład: Żona dostała od Rodziców przed ślubem w drodze darowizny pieniądze. Wobec tego pieniądze te stanowią jej majątek osobisty. Następnie postanowiła kupić mieszkanie w Warszawie na Woli. W tym celu udała się do naszej Kancelarii Notarialnej „Notariusz Na Woli”, gdzie notariusz sporządził umowę sprzedaży. W konsekwencji mieszkanie jako nabyte za pieniądze pochodzące z majątku osobistego żony, stanowi również majątek osobisty żony.

W kolejnym wpisie z zakresu prawa rodzinnego, poruszona zostanie tematyka umów majątkowych małżeńskich.

Łukasz Górski – notariusz

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.