Telefon   22 418 00 00     Telefon   510 606 022     Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Blog

Coraz więcej osób pragnących spisać testament jest świadomych tego, że o wiele lepszym pomysłem jest wykonanie tej czynności u notariusza, niż pozostawienie po sobie odręcznie napisanego dokumentu wśród rzeczy osobistych. Spisując testament notarialny, spadkodawca ma pewność, że jego ostatnia wola zostanie spełniona. Taki dokument w każdym przypadku jest sporządzony prawidłowo (nie zawiera błędów prawnych ani formalnych), przez co nikt nie jest w stanie go podważyć. Co ważne, jest on też przechowywany w kancelarii notarialnej, testator nie musi się więc martwic, że dokument dostanie się w niepowołane ręce i np. zostanie zniszczony.

 

Tajemnica zawodowa dotycząca notariuszy jest regulowana przez ustawę Prawa o notariacie, która mówi, iż notariusz musi zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, które wiążą się z wykonywanymi przez niego czynnościami i o których powziął wiadomość. Ten obowiązek jest aktualny nawet po odwołaniu notariusza. Czego nie dotyczy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez notariusza? Są to kwestie obejmujące informacje, które pozostają udostępnione na bazie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku mówiących o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, jak również przeciwdziałania finansowana terroryzmu. Dokumentem traktującym o tajemnicy zawodowej notariusza jest też Kodeks etyki zawodowej notariusza.

Część zadań wykonywanych przez notariusza dotyczy sporządzania poświadczeń dokumentów. Jest to ważna czynność w obszarze prawa, od której często zależy realizacja naszych planów i zobowiązań. Zdarza się bowiem, że musimy sporządzić kopię ważnego dla nas dokumentu i tylko jej poświadczona przez notariusza wersja ma moc prawną. Jakie dokumenty można poświadczyć notarialnie i jak to wygląda?

 

Rozdzielność majątkowa

Dzisiaj napiszę o jednej z umów majątkowych małżeńskich, jaką jest rozdzielność majątkowa, dzięki której małżonkowie mogą zmienić istniejący pomiędzy nimi ustrój majątkowy. W poprzednim wpisie pod tytułem „Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty” przybliżona została kwestia związana z podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jakim jest wspólność ustawowa.

Po zawarciu małżeństwa, powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność ustawowa małżeńska. Można ją modyfikować poprzez zawarcie u notariusza, w formie aktu notarialnego, umowy majątkowej małżeńskiej, która może:

Umowa najmu okazjonalnego

Czym jest umowa najmu okazjonalnego? Jakie zalety niesie ze sobą wynajęcie mieszkania w trybie najmu okazjonalnego?

W mojej praktyce zawodowej jako notariusz często sporządzam akty notarialne dotyczące oświadczeń najemców o poddaniu się egzekucji odnośnie obowiązku zwrotu lokalu wynajmującemu po ustaniu umowy najmu.

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, która uregulowana została w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1610).

Pełnomocnictwo ogólne

Dzisiejszy wpis dotyczy instytucji prawa cywilnego wykorzystywanej w codziennym obrocie prawnym.

Chodzi bowiem o pełnomocnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z jego rodzajów jakim jest pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, w której Mocodawca (osoba udzielająca pełnomocnictwa) upoważnia Pełnomocnika (osobę która będzie reprezentować Mocodawcę w danych sprawach) do działania w jego imieniu i na na jego rzecz.

Majątek wspólny małżonków

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów tematyką związaną z zarządzaniem majątkiem w małżeństwie (majątek wspólny małżonków oraz majątek osobisty), postanowiliśmy rozpocząć cykl wpisów z zakresu prawa rodzinnego. Dzisiejsza publikacja będzie wprowadzeniem do powyższego tematu.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Wobec tego po zawarciu małżeństwa powstają trzy rodzaje niezależnych od siebie majątków:

  • majątek wspólny małżonków,
  • majątki osobiste każdego z małżonków.

Depozyt notarialny

Wiele osób zadaje nam pytania: Czy depozyt notarialny może mi zagwarantować, że Kupujący mieszkanie zapłacą cenę po podpisaniu aktu? Jak notariusz może mnie zabezpieczyć?.

Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony wyjaśnieniu tego czym jest depozyt notarialny. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia pieniędzy płatnych po zawarciu umowy.

CEIDG

Bardzo często w obrocie prawnym spotykamy się ze skrótem CEIDG – jednak nie każdy wie co on oznacza. Dzisiejszy wpis będzie poświęcony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie zwanej CEIDG.

Powstanie i nadzór nad CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej powstała dnia 1 lipca 2011 roku na mocy przepisów zmieniających ustawę z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1829 ze zm.). Przed jej powstaniem w Polsce prowadzone były gminne Ewidencje Działalności Gospodarczej. Celem stworzenia elektronicznego centralnego systemu było ułatwienie przedsiębiorcom zakładania działalności gospodarczej oraz szybkie pozyskiwanie informacji o wybranych podmiotach. Nadzorowana jest obecnie przez Ministerstwo Rozwoju.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.